Αλλαγές στο οργανόγραμμά της ανακοίνωσε η Dimand μετά τη χθεσινή παραίτηση της Μαρίας Ιωαννίδου, που μέχρι πρότινος ασκούσε τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Chief Business Development Officer) της εισηγμένης. Μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Dimand, τροποποιείται το οργανόγραμμα της εταιρείας ως εξής: Καταργείται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και τα τμήματα που υπάγονταν σε αυτήν (εκτός του Facility Management) εντάσσονται στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, υπό τον Νικόλαο – Ιωάννη Δήμτσα. Αντιστοίχως, το τμήμα του Facility Management εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργικής Δραστηριότητας, υπό την Όλγα Ίτσιου.

Προχωρά η ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Αιγίου
Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημέρωσε ότι υπέγραψε, με την ανάδοχο εταιρεία, τη σύμβαση κατασκευής του έργου της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της πόλης του Αιγίου.
Η περιοχή στην οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις περιλαμβάνει την Πλατεία Αγίας Λαύρας, την πλατεία Βάλφουρ και τις περιμετρικές τους οδούς.
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.455.199,99 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ενώ η προθεσμία περαίωσής του είναι έξι μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build