Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο διαγωνισμός “Engineering & Construction Management” που αφορά στην ανακαίνιση του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση τους. Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Build, η Τράπεζα έχοντας ήδη οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό του πιλοτικού μοντέλου, τρέχει διαγωνιστική διαδικασία, αναζητώντας Εταιρεία ΡΜ, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση των μελετών ανά κατάστημα και στη συνέχεια το Construction Management των ανακαινίσεων πανελλαδικά.

Από 4%-5% το κόστος της φάσης μελέτης ανά κατάστημα
Επί της ουσίας η Εταιρεία PM θα αναλάβει αρχικά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής και την σχετική αδειοδότηση, για καθένα κατάστημα ξεχωριστά (σε παρόμοια έργα δικτύου η μελετητική φάση συνήθως κοστίζει από 4%-5% του προϋπολογισμού). Στη συνέχεια η Τράπεζα, εκπονώντας ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ανά κατάστημα, θα επιλέγει τις τεχνικές εταιρείες – εργολάβους που θα κατασκευάσουν τα έργα.

Construction Management: Από 6% έως 8% του προϋπολογισμού
H Εταιρεία ΡΜ θα έχει και την ευθύνη του Construction Management, δηλαδή της επίβλεψης της εκάστοτε τεχνικής εταιρείας και τον συντονισμό των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των μελετών, την τήρηση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος (σε παρόμοια έργα το construction management κοστίζει από 6%-8% του προϋπολογισμού). Ο λόγος για τον οποίο η Πειραιώς τρέχει τον διαγωνισμό αναθέτοντας και την ευθύνη των μελετών και το Construction Management σε εταιρεία ΡΜ, είναι πρωτίστως η ταχύτητα με την οποία επιθυμεί να ολοκληρωθεί το project σε όλη την επικράτεια. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το roll out μέχρι το 2025. Επιπρόσθετα ακολουθώντας αυτή την πρότυπη και ευφυή μεθοδολογία θα μπορεί να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο του κόστους, δεδομένου ότι η ανακαίνιση καθενός καταστήματος θα βασίζεται στη μελέτη που έχει εκπονήσει η εταιρεία ΡΜ, η οποία και θα έχει ταυτόχρονα την ευθύνη της επίβλεψης του κατασκευαστή εργολάβου.

Η υποβολή των σχετικών προτάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Τράπεζας Πειραιώς για τις ανάγκες του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Πληροφορούμαστε ότι στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλες οι γνωστές εταιρείες ΡΜ που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Μία κίνηση όπως η συγκεκριμένη αποκτά μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι κατά την περίοδο όπου ένας σημαντικός αριθμός καταστημάτων σε όλες τις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας, έχει διακόψει τη λειτουργία του, η Πειραιώς αποφάσισε να επενδύσει στην αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων της συνολικά. Θα θυμίσουμε ότι και η Eurobank έχει ήδη προχωρήσει σε ανάλογες κινήσεις για την ανακαίνιση των καταστημάτων της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build