Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, για να επιλέξει τον ανάδοχο ο οποίος θα κατασκευάσει το νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλιβερίου, χωρητικότητας 340 θεατών.
Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει, ακόμη, τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, θα δημιουργήσει πάρκινγκ 30 θέσεων και θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα.
Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν τους απαιτούμενους χώρους για την εξυπηρέτηση αθλουμένων, θεατών και δημοσιογράφων και προσωπικού. Σε όλους τους χώρους (πλην των μηχανοστασίων) θα προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης για ΑμΕΑ.
H μελέτη και η κατασκευή του κτιρίου θα συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΓΓ Αθλητισμού και τις απαιτήσεις της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας για τα κλειστά κολυμβητήρια, ώστε να τα καθιστούν κατάλληλα να φιλοξενούν αγώνες υδατοσφαίρισης πρώτης εθνικής κατηγορίας καθώς και αγωνίσματα κολύμβησης.

Ένα ενεργειακά αποδοτικό κολυμβητήριο
Για πολλούς και διάφορους λόγους, τα κολυμβητήρια είναι κτίρια με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις. Όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, λοιπόν, το εν λόγω έργο έχει στόχο οι ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου να είναι περιορισμένες, με εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών συστημάτων για τη θέρμανση, την ψύξη και την εν γένει λειτουργία των η/μ συστημάτων, με ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Θα προβλεφθούν συστήματα ανάκτησης ενέργειας, ενώ είναι επιθυμητό τμήμα των εξωτερικών όψεων των κλειστών χώρων των δεξαμενών να είναι ανοιγόμενο, ώστε οι χώροι αυτοί να μπορούν να λειτουργήσουν το καλοκαίρι χωρίς ή με μειωμένη δυναμικότητα συστημάτων ψύξης. Στην ηλεκτρική ενέργεια θα συνεισφέρουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που προτείνεται να εγκατασταθούν στη στέγη του κολυμβητηρίου. Κύριος στόχος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του κολυμβητηρίου θα είναι η κατασκευή ενός κελύφους με κατάλληλη θερμομόνωση, η επιλεκτική διάταξη ανοιγμάτων, η ορθολογική χωροθέτηση των λειτουργικών ενοτήτων και η χρήση συστημάτων ηλιοπροστασίας. Το κόστος του έργου είναι 7.732.876,34 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία εκτέλεσής του ορίστηκε σε 36 μήνες. Την Τετάρτη 31/07/2024 στις 11:00 εκπνέει η διορία για υποβολή των προσφορών.