Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα κάνει εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» στην Ερμούπολη.
Για να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου, πρέπει να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι εξής παρεμβάσεις: τοποθέτηση θερμομονωτικού κελύφους στις εξωτερικές τοιχοποιίες, μόνωση δωμάτων, αλλαγή κουφωμάτων, φωτιστικών και υαλοπινάκων, τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή του νοσοκομείου και αλλαγή-τοποθέτηση νέων κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου με inverter. Το project έχει συνολικό κόστος 4.275.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και προθεσμία αποπεράτωσης 540 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Η διορία για υποβολή των προσφορών ορίστηκε να εκπνεύσει τη Δευτέρα 03/06/2024, στις 14:00.