Οι κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Κόνιτσας και Μετσόβου θα αναβαθμιστούν, ενεργειακά και λειτουργικά και οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό εργασίες δημοπρατήθηκαν, με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. Αναθέτουσα αρχή, όπως επίσης και κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, είναι η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Με ποιες εργασίες θα επιτευχθεί η αναβάθμιση των δύο ΚΥ Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα προαναφερθέντα ΚΥ έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1980 και έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 1.100 και 1.900 τετραγωνικών μέτρων περίπου. Είναι διώροφα, ισόγεια κτίρια με τμήματα υπογείου και ορόφου, ελεύθερα από όλες τις πλευρές.

Η ανακαίνισή τους στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμισή τους, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες, κλπ), ενώ θα υλοποιηθούν και εργασίες τοπικής αποκατάστασης δομικών στοιχείων όπου απαιτηθεί. Η ενεργειακή αναβάθμιση των ΚΥ θα επιτευχθεί με τη θερμομόνωση του κελύφους τους, μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων.

Θα γίνει και αντικατάσταση του η/μ εξοπλισμού και ανακατασκευή των η/μ τους δικτύων. Όσον αφορά στην κτιριακή λειτουργία τους, θα βελτιωθεί περαιτέρω με αντικατάσταση εξοπλισμού και εγκατάσταση εξοπλισμού για να διευκολύνεται η πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας. Θα πραγματοποιηθούν και όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 3.475.959,27 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία αποπεράτωσής του ορίστηκε σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Την Τρίτη 21/05/2024 στις 11:00 εκπνέει η διορία για υποβολή των προσφορών.