Εργασίες για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση 37 τον αριθμό Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δημοπράτησε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, είναι συνολικού κόστους 134 εκατ. ευρώ. Την ωρίμανσή του, τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του έως και την ολοκλήρωσή του έχει αναλάβει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ. Την Πέμπτη 08/02/2024 θα εκπνεύσει η διορία υποβολής των προσφορών.

Ο σκοπός του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι «Ανακαίνιση των κτιρίων των ΕΠΑΣ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας καθώς και ο Εκσυγχρονισμός των υποδομών ΕΕΚ ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα εργαστηριακά κέντρα». Σκοπός του είναι, με την πραγματοποίηση των επεμβάσεων που προβλέπει, να επιτυγχάνεται τουλάχιστον α) κατά μέσο όρο μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 30% και 60%) και β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Στο αντικείμενό του περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών 300 εργαστηρίων ανά την επικράτεια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα εργαστηριακά κέντρα των διδασκομένων ειδικοτήτων της ΔΥΠΑ.

Τα προβλήματα των κτιρίων και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις
Τα συγκροτήματα των ΕΠΑΣ ανεγέρθηκαν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, χωρίς όμως έκτοτε να έχει γίνει κάποια συστηματική και ολοκληρωμένη συντήρηση ή επισκευή τους, λειτουργώντας με παρωχημένα συστήματα ενέργειας και «κουρασμένα» δίκτυα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ενεργοβόρα και, ως εκ τούτου, κοστοβόρα. Η επιφάνειά τους κυμαίνεται από 3.500 έως 14.700 τ.μ., τα οποία κατανέμονται σε κτίρια διαφορετικού αριθμού ορόφων, ανάλογα με την χρήση (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, διοικητικοί ή λοιποί χώροι).

Η προσδοκία είναι πως η ανακαίνισή τους θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς θα περιλαμβάνει αναβάθμιση της θερμομόνωσης του κελύφους τους, αντικατάσταση των εξωτερικών τους κουφωμάτων, χρήση ενέργειας από ΑΠΕ, αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, μέσω της αναβάθμισης των συνθηκών λειτουργίας των συγκροτημάτων, στα οποία θα εκτελεστούν όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών, θα ανακαινιστούν οι χώροι υγιεινής και οι αίθουσες εκδηλώσεων και θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα και ο εξοπλισμός για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας τους και τη διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης τους από ΑμΕΑ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build