Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα πραγματοποιήσει έργα συντήρησης του παράπλευρου οδικού δικτύου και οδικών τμημάτων της ΝΕΟ και της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου. Οι εργασίες αφορούν στη χρονική περίοδο 2023-2027 και έχουν κόστος 19,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η προθεσμία για υποβολή των προσφορών εκπνέει την Τρίτη 04/06/2024 και ώρα 11:00.
Θα εκτελεστούν άμεσες και βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και λειτουργίας των οδικών τμημάτων. Θα γίνουν, μεταξύ άλλων, αποκατάσταση βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, ανακαίνιση/συντήρηση ασφαλτοταπήτων, συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού της οδού, αποκατάσταση-αντιμετώπιση τοπικών ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, αποκατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων γεφυρών λόγω ατυχημάτων, όπως επίσης και καθαρισμός-αποψίλωση της παρόδιας εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης και κοπή-κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων ή καλλωπισμός τους με γνώμονα την ασφαλή διέλευση της οδού. Στο αντικείμενο του project περιλαμβάνονται και ο συστηματικός έλεγχος των αποχετευτικών συστημάτων της οδού και των τεχνικών έργων, ο καθαρισμός και η συντήρησή τους για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.