Στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας, για να αναθέσει το, κόστους 7,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, έργο της κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων της ΔΕ Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης. Οι κοινότητες στις οποίες αφορά το έργο είναι οι Λυδίας, Κρηνίδων, Φιλίππων, Κρυονερίου, Πολύστυλου, Αμυγδαλεώνα και Ζυγού. Το δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα είναι συνολικού μήκους 26 χλμ. Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή τριών αντλιοστασίων σε θέσεις πλησίον εκκενωτών του Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης (ΚΑΥ) που συνδέει τις πηγές Βοϊράνης με το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ΔΕ Καβάλας στα Αμισιανά.

Θα κατασκευαστούν το ΑΥ1 πλησίον του φρεατίου Φ14 του ΚΑΥ για την υδροδότηση της περιοχής του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων και της Κοινότητας Λυδίας, το ΑΥ2 πλησίον του φρεατίου Φ23 του ΚΑΥ για την υδροδότηση των κοινοτήτων Κρηνίδων, Φιλίππων, Κρυονερίου και της υψηλής ζώνης του οικισμού Ζυγού και το ΑΥ3 πλησίον του φρεατίου Φ32 του ΚΑΥ για την υδροδότηση των οικισμών Ζυγού, Νέου Ζυγού (Πρόσφυγες), Πολύστυλου, Δάτου, Μικροχωρίου, Αμυγδαλεώνα και Σταυρού. Επίσης, θα κατασκευαστούν δύο ενδιάμεσα αντλιοστάσια επί των οδεύσεων προς τους οικισμούς Φιλίππων και Κρυονερίου, ενώ θα εγκατασταθούν συνολικά 17 καινούρια αντλητικά συγκροτήματα, λειτουργικά και εφεδρικά. Για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, τη διαχείριση και την εποπτεία τους θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού τηλεελέγχου αντλιοστασίων-δεξαμενών.