Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε η ΠΕ Ημαθίας, για την ανάθεση του έργου της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ανέγερση κτιρίου κοιτώνων διαμονής στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδας, στον συνοικισμό Πανόραμα του Δ. Βέροιας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 606.541,54 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το κτίριο προβλέπεται διώροφο (ισόγειο και πρώτος όροφος) και θα στεγάσει τους κοιτώνες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας. Στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του κτίσματος προβλέπονται οι κοιτώνες των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Οι κοιτώνες (μονόκλινοι και δίκλινοι) χωροθετούνται παράλληλα και εκατέρωθεν ενός διαμήκη διαδρόμου. Στο κτίριο προβλέπονται και βοηθητικοί χώροι. Σε όλα τα δωμάτια προβλέπεται είτε αύλειος χώρος, είτε βεράντα (στην στάθμη του ορόφου).