Κλειστό διαγωνισμό προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και, ειδικότερα, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα εκτελέσει εργασίες διαμόρφωσης και οργάνωσης λειτουργίας εργαστηρίου πιστών αντιγράφων, πωλητηρίου, γλυπτοθήκης-μοντελοθήκης και αποθηκών του ΟΔΑΠ σε τμήμα του Κτιρίου Α που ανήκει στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΕΒΜΕ ΑΕ (πρώην Τσαούσογλου) επί της οδού Πειραιώς 260, στον δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το έργο, κόστους 6.076.980 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά σε αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Με αυτήν την εργολαβία ολοκληρώνεται η πρώτη φάση μελέτης-κατασκευής του, στην οποία εντάσσεται η δημιουργία του πωλητηρίου και των εργαστηρίων με τις απαραίτητες υποδομές για την λειτουργία τους.

Το φυσικό αντικείμενο της α’ φάσης του έργου αφορά σε επιφάνεια του κτιρίου ως ακολούθως: υπόγειο τμήμα 580 τ.μ., ισόγειο τμήμα 1.770 τ.μ., α’ όροφος 70 τ.μ., συνολικά 2.420 τ.μ. περίπου για αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά. Ο προϋπολογισμός για τις στατικές επεμβάσεις αφορά σε επιφάνεια περίπου 6.500 τ.μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 20/10/2023 και ώρα 10.00 π.μ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build