Εργασίες για τη συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων των λεωφόρων Αλίμου-Κατεχάκη και Λιοσίων δημοπράτησε, προκηρύσσοντας ανοικτό διαγωνισμό, η Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να αναβαθμιστεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των εποχούμενων σε σημαντικούς άξονες κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται, θα γίνουν συντήρηση, βελτίωση και ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος, όπως επίσης και συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) σήμανσης κατά μήκος των αξόνων. Θα επέλθει, επιπλέον, τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος καθώς και η επισκευή όπου απαιτείται. Το κόστος των παρεμβάσεων είναι 2.150.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία για την εκτέλεσή τους ορίστηκε στους 12 μήνες. Η διορία για την κατάθεση των προσφορών θα εκπνεύσει την 17/06/2024, στις 13:00.