Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές υποδομές του εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Άρτα. Το κόστος των έργων είναι 2.661.498.14 ευρώ με τον ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία για την αποπεράτωσή τους ορίστηκε σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, στις 10 π.μ., θα εκπνεύσει η διορία που έχει δοθεί για την κατάθεση των προσφορών. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφορά σε έξι κτιριακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Αυτές είναι, η φοιτητική εστία στην πόλη και πέντε κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας στους Κωστακιούς, συγκεκριμένα το κτίριο Α’ Φυτικής Παραγωγής, το κτίριο Β’ Φυτικής Παραγωγής, το κτίριο Γ’, το κτίριο Δ’ (Μουσικών σπουδών) και το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής. Όλα τα κτίρια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ έχουν κύρια χρήση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους τους χώρους. Στο έργο περιλαμβάνονται επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης ψύξης-αερισμού και, τέλος, επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας και δράσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.