Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκειμένου να αναθέσει εργασίες επισκευής και συντήρησης στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Α’ Ιωαννίνων για τα έτη 2023-2025. Το κόστος των επεμβάσεων είναι 2.080.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 στις 15:00 εκπνέει η διορία υποβολής των προσφορών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στα κτίρια θα γίνουν επισκευές των υγρομονώσεων στα δώματα, επισκευές των στεγών και των σαθρών επιφανειών, ενώ θα γίνει και επισκευή και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου τους. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, επισκευές και διαρρυθμίσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων, φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια, σκάλες, κοινόχρηστους χώρους διαδρόμων, αποθήκες και η/μ βοηθητικούς χώρους. Τα έργα αυτά είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και τους κανονισμούς.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν, ενδεικτικά:
– Επισκευή και διαμόρφωση δαπέδων (με αποξήλωση κατεστραμμένων υλικών από μάρμαρό ή πλακάκια ή πλαστικό, αποκατάσταση των δαπέδων για αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων και διάστρωση με νέα υλικά)

– Επισκευή και διαμόρφωση κουφωμάτων (με αποξηλώσεις παλιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων, αποκατάσταση επιφανειών, κλπ)

– Αποξήλωση, επισκευή και κατασκευή, όπου απαιτείται, τοίχων και χωρισμάτων

– Αποκατάσταση σαθρών επιφανειών τοίχων

– Επισκευή ή/και αντικατάσταση ή/και κατασκευή γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και ασθενών ρευμάτων, κυτίων διακλάδωσης, δομημένης καλωδίωσης, διακοπτών, πριζών, φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση παλιάς και ακατάλληλης ηλεκτρικής εγκατάστασης στους χώρους, κλπ, με εκσκαφές, διάνοιξη και αποκατάσταση δομικών στοιχείων, τοίχων, δαπέδων και ορόφων

– Επισκευή ή/και αντικατάσταση ή/και κατασκευή συστημάτων κλιματισμού, πυρασφάλειας και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.