Η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, για να αναθέσει το κόστους 3,8 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ) έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚΑΤ. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις θα γίνουν στα εξής κτίρια: δυτική πτέρυγα, κεντρικό κτίριο, μέρος της ανατολικής πτέρυγας, νέα πτέρυγα και κτίριο Ηρώων Πολυτεχνείου. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες, θερμοϋγρομόνωση του δώματος και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά.

Ο δεύτερος άξονας αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θερμομόνωση αεραγωγών και σωλήνων, αναβάθμιση κεντρικού ατμοστασίου, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων ΚΚΜ με νέες υψηλής απόδοσης (με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας), αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου με συστήματα VRF Inverter, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα LED και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε εντός 540 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τελειώνει την Δευτέρα 29/01/2024 στις 15:00.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build