Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Ηλιούπολης και Κεραμεικού. Τα κτίρια αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ και η ενεργειακή τους κατάταξη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β. Τα κτίρια, μετά την ανακαίνιση και ενεργειακή τους αναβάθμιση, θα συνεχίσουν να έχουν χρήση ΚΥ στους ορόφους που φιλοξενούν τις υπηρεσίες τους.

Το ΚΥ Ηλιούπολης
Πρόκειται για τριώροφο κτίριο από σκυρόδεμα, με εξωτερικές και εσωτερικές οπτοπλινθοδομές, με οροφές από ξηρά δόμηση και μαρμάρινα δάπεδα. Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος φιλοξενούν τις υπηρεσίες του ΚΥ. Στο υπόγειο βρίσκονται αποθήκες αρχειακού υλικού του ΚΥ και του ΕΦΚΑ. Στους ορόφους Β’ και Γ’ βρίσκονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οπού θα γίνουν μόνον οι εσωτερικές εργασίες που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ για να ενταχθεί το κτίριο στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν ως έχουν, εκτός από τον χώρο του δώματος.

Το KY Κεραμεικού
Είναι τετραώροφο κτίριο από σκυρόδεμα, με εξωτερικές και εσωτερικές οπτοπλινθοδομές, με οροφές από ξηρά δόμηση και μαρμάρινα δάπεδα. Σε ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο θα βρει κανείς τις υπηρεσίες του ΚΥ, ενώ στο πρώτο και στο δεύτερο υπόγειο υπάρχει χώρος στάθμευσης. Στους ορόφους Γ’ και Δ’ στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στις οποίες πάλι θα υλοποιηθούν μόνο οι απαιτούμενες από τον ΚΕΝΑΚ εσωτερικές εργασίες για ένταξη του κτιρίου στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν ως έχουν εκτός από το δώμα, στο οποίο θα γίνουν κάποιες εργασίες.

Σε αμφότερα τα κτίρια, το κέλυφος δεν διαθέτει θερμομόνωση, η μόνωση του δώματος είναι αρκετά παλιά, τα εξωτερικά κουφώματα είναι απλών διατομών, ο η/μ εξοπλισμός και τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα και τα οικοδομικά τελειώματα των χώρων έχουν υποστεί τη φυσιολογική φθορά που συνήθως απαντάται σε δομές υγείας συνεχούς χρήσης. Το έργο έχει κόστος 3.774.071,14 ευρώ (με ΦΠΑ) και προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες. Την 15/07/2024 στις 11:00 τελειώνει η διορία υποβολής των προσφορών.