Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για να αναθέσει εργασίες συντήρησης άνω και κάτω ρου του ποταμού Στρυμόνα, οι οποίες είναι κόστους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Στον ρου του Στρυμόνα έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη νησίδων οι οποίες μειώνουν την παροχετευτικότητά του, με αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης ακόμη και μικρών παροχών σε σχέση με τις απαιτούμενες από την κατασκευή και κατά συνέπεια την αστοχία των αναχωμάτων, την αποσταθεροποίησή τους και την κατάκλιση καλλιεργημένων εκτάσεων εκατέρωθεν του ποταμού, σε έκταση που μπορεί να προσεγγίζει τα 70.000 στρέμματα.

Θα εκτελεστούν, λοιπόν, τμηματικές παρεμβάσεις άρσης νησίδων σε τμήμα του Στρυμόνα, από τη συμβολή της τάφρου Μπέλιτσας με τον ποταμό έως και την εκβολή του Καστρόλακκα, για αποκατάσταση της παροχετευτικότητάς του. Στην ευρύτερη περιοχή για κάθε νησίδα θα κατασκευαστούν προσβάσεις σε αυτές και θα γίνει άρση των προσχώσεων και καθαρισμός των νησίδων που έχουν δημιουργηθεί από φερτές ύλες και της αυτοφυούς βλάστησης. Όπου απαιτείται, θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό σε πλάτος έως 30 μέτρα αποκλειστικά dragline, λόγω της μόνιμης ύπαρξης νερού στο ποτάμι. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2025. Την Τρίτη 20/02/2024 στις 10:00 εκπνέει η διορία υποβολής των προσφορών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build