Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την ανάθεση έργων κόστους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για τα έτη 2024 και 2025. Στο εν λόγω οδικό δίκτυο θα γίνουν βραχυπρόθεσμες ή άμεσες επεμβάσεις, οι οποίες αφορούν στην αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού των οδών και των παράπλευρων επιφανειών τους (σ.σ. τα έργα αυτά επικεντρώνονται συγκεκριμένα στις Εθνικές Οδούς 2 και 14 και στην Επαρχιακή Οδό 7), στη βασική συντήρηση και λειτουργία των οδών (με καθαρισμό φρεατίων, επούλωση φθορών οδοστρώματος, κ.ά.) και στη διατήρηση της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη εγκατάσταση και συντήρηση σήμανσης εργοταξιακού τύπου. Η προθεσμία εκτέλεσης των παρεμβάσεων ορίστηκε σε 700 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Την Πέμπτη 13/06/2024 και ώρα 14:00 έχει προγραμματιστεί να εκπνεύσει η διορία που έχει δοθεί για την υποβολή των προσφορών.