Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), για να αναθέσει το, συνολικού κόστους 12 εκατομμυρίων ευρώ (με τον ΦΠΑ), έργου της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματός του της Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης. Το έργο, το οποίο, σημειωτέον, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, είχε δημοπρατηθεί και η υλοποίησή του είχε αρχίσει το 2020 όμως διακόπηκε, μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΔΠΘ λόγω καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και άλλων προβλημάτων στην εκτέλεσή του.

Ανέγερση κτιρίων και κατασκευή μέρους του περιβάλλοντος χώρου
Η μελέτη αποτελεί ένα μέρος της μελέτης εφαρμογής του Συγκροτήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, ενώ αφορά στην Δ’ φάση δημοπράτησης του έργου. Όπως προβλέπεται, θα κτιστούν τα κτίρια 1 και 13, ενώ θα κατασκευαστεί και το δυτικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου (μέρος του περιβάλλοντος χώρου Β’). Στο κτίριο 1, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, προγραμματίζεται να στεγαστούν τρία μεγαλύτερα και δύο μικρότερα αμφιθέατρα, τέσσερις αίθουσες φροντιστηρίων (104 τ.μ. η κάθε μία), η γραμματεία, το κυλικείο και οι κοινοί χώροι του τμήματος (αίθουσα συνεδριάσεων, κλπ).

Οι ενότητες αυτές οργανώνονται γύρω από ένα μεγάλο διώροφο στεγασμένο αίθριο, που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και σύνδεσης των διάφορων λειτουργιών του κτιρίου. Όσον αφορά, τώρα, στο κτίριο 13, θα αποτελεί τον υπαίθριο στεγασμένο διάδρομο-στοά σύνδεσης του κτιρίου 1 με τα ήδη κατασκευασμένα κτίρια των εργαστηρίων. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο, συγκεκριμένα σε έκταση 10.200 τ.μ., πρόκειται να γίνουν εργασίες χωματουργικών, οδοποιίας, διαμόρφωσης πλακοστρωμένων επιπέδων, καθιστικών, κλπ, καθώς και εργασίες χωματουργικών για την φύτευση μόνιμου και εποχιακού πράσινου.

Οι προθεσμίες
Η συνολική προθεσμία που θα έχει ο ανάδοχος ο οποίος θα αναδειχθεί για να αποπερατώσει το έργο έχει οριστεί σε 730 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία έως τις 20:00 της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου του 2023 για να καταθέσουν τις προσφορές τους, οι οποίες έχει προγραμματιστεί να αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου του 2023, στις 10:00.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build