Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα επιθεωρήσει την Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου και θα κάνει εργασίες για τη συντήρηση και την αναβάθμισή της.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει ως αντικείμενο την μερική συντήρηση της γέφυρας και την επισκευή συγκεκριμένων βλαβών οι οποίες είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες επιθεωρήσεις, καθώς επίσης και τον έλεγχο και την επιθεώρηση μεμονωμένων δομικών στοιχείων.

Το κόστος και οι προθεσμίες
Συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ, το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, στους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ορίστηκε η προθεσμία για την αποπεράτωση των έργων. Τέλος, την Τρίτη 18/06/2024 και ώρα 11:00 έχει προγραμματιστεί να εκπνεύσει η διορία που δόθηκε για την κατάθεση των προσφορών.