Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε ο e-ΕΦΚΑ, για να αναθέσει εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης όψεων κτιρίων ιδιοκτησίας του στην Αθήνα. Οι επεμβάσεις γίνονται προς άρση της επικινδυνότητας των όψεων των κτισμάτων. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έλεγχο της όψης του κτιρίου (με χτύπημα με κατάλληλο εργαλείο για να βρεθούν «κουφωμένες» επιφάνειες), της στήριξης των ορθομαρμαρώσεων, της επίστεψης στηθαίων, των μαρμαροποδιών, της καλής λειτουργίας των εξωτερικών κουφωμάτων, των γυάλινων επιφανειών για θραύση κρυστάλλων, στις μαρκίζες των ορόφων και, τέλος, των κάγκελων. Στη συνέχεια, θα εκτελείται κάθε απαραίτητη εργασία για την επισκευή της όψης. Στο ποσό των 1.736.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) ανέρχεται το συνολικό κόστος των έργων. Όσον αφορά στη συνολική προθεσμία για την εκτέλεσή τους, αυτή ορίστηκε σε ένα έτος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τέλος, η διορία για την κατάθεση των προσφορών θα τελειώσει τη Δευτέρα