Έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου της μελέτης και υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δύο νοσοκομείων, τα οποία υπάγονται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται, για τη Νοσηλευτική Μονάδα (ΝΜ) Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Ηλείας και τη Νοσηλευτική Μονάδα (ΝΜ) Μεσολογγίου του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Αιτωλοακαρνανίας. Το έργο είναι συνολικού κόστους 1.582.522,08 ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία για την αποπεράτωσή του είναι 16 μήνες. Η διορία υποβολής των προσφορών τελειώνει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00.

Τα έργα στη ΝΜ Πύργου περιλαμβάνουν:
• Θερμομόνωση και αντικατάσταση υγρομόνωσης της ταράτσας της Ψυχιατρικής Κλινικής και των αρμών διαστολής δώματος
• Αποκατάσταση των όψεων των κλιμακοστασίων

Τα έργα στη ΝΜ Μεσολογγίου περιλαμβάνουν:
• Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων με κάσωμα
• Επισκευή κεραμοσκεπής και τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγρομόνωσης
• Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως με λαμπτήρες LED
• Αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού και εγκατάσταση νέων από το λεβητοστάσιο προς τα FCU και τις κλιματιστικές μονάδες.