Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, για να αναθέσει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Στόχος των προς υλοποίηση παρεμβάσεων, το κόστος των οποίων είναι 4.466.299,21 ευρώ (με ΦΠΑ), είναι η ενεργειακή κατηγορία του εν λόγω κτιρίου να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές καρηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β’.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
1. Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού του κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες.

2. Την ενεργειακή αναβάθμιση των η/μ του εγκαταστάσεων. Θα γίνουν αντικατάσταση του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με νέα αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, αντικατάσταση και συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, εγκατάσταση συστήματος VRV (ψύξης/θέρμανσης και αερισμός/εξαερισμός), τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για χρήση ζεστού νερού, εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED και εγκατάσταση αυτοματισμών για αναβάθμιση κατηγορίας αυτοματισμών (σύστημα διαχείρισης κτιρίου-BMS).

3. Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του κτιρίου. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα έχει 510 ημερολογιακές ημέρες για να αποπερατώσει το έργο. Την Παρασκευή 10/05/2024 στις 15:00 θα τελειώσει η διορία για υποβολή των προσφορών.