Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα κάνει έργα βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της φοιτητικής λέσχης και κτιρίων εστιών φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Οι παρεμβάσεις δημοπρατούνται με προϋπολογισμό 5,6 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία για την αποπεράτωσή τους ορίστηκε σε 22 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Την Παρασκευή 21/06/2024 στις 15:00 εκπνέει η διορία υποβολής προσφορών.

Προβλέπεται να εκτελεστούν, μεταξύ άλλων, οι εξής εργασίες:
• Στο κτίριο Α’ φοιτητικών κατοικιών: ανακαίνιση φοιτητικών δωματίων (με ανακαίνιση δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτρικών, αντικατάσταση υδραυλικών ειδών και φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων, τοίχων και δαπέδων WC, τοποθέτηση νέου δαπέδου PVC δωματίων και αντικατάσταση των εσωτερικών συρόμενων θυρών με νέες που διαθέτουν μηχανισμό βαρέος τύπου), αντικατάσταση της υγρομόνωσης δωμάτων του κτιρίου (που παρουσιάζει έντονες φθορές) για τη μελλοντική κατασκευή ανεστραμμένης θερμομόνωσης, αποκατάσταση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου οι οποίες εμφανίζουν έντονες αποσαθρώσεις και ανακαίνιση χρωματισμών, τροποποίηση ηλεκτρικών πινάκων και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων BMS και αναλυτή ενέργειας.

• Στις Β’ φοιτητικές εστίες (Δ’ κτίριο): ανακαίνιση φοιτητικών δωματίων και αποκατάσταση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου Δ’ που παρουσιάζουν έντονες αποσαρθρώσεις.

• Στις Β’ φοιτητικές εστίες (πτέρυγες Α’, Β’, Γ’, Ε’ και ΣΤ’ κτίριο): μερική ανακαίνιση φοιτητικών δωματίων, αποκατάσταση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου που παρουσιάζουν έντονες αποσαθρώσεις και ανακαίνιση χρωματισμών όπου απαιτείται, εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων BMS και αναλυτή ενέργειας.

• Στο κτίριο της φοιτητικής λέσχης (φοιτητικό εστιατόριο και φοιτητικό μαγειρείο): αντικατάσταση της υγρομόνωσης δωμάτων του κτιρίου που παρουσιάζει έντονες φθορές για μελλοντική κατασκευή ανεστραμμένης θερμομόνωσης, αποκατάσταση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου που εμφανίζουν έντονες αποσαρθρώσεις, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του εστιατορίου, ανακαίνιση WC εστιατορίου και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αποκατάσταση συστήματος αποχέτευσης του μαγειρείου.