Έργα λειτουργικότητας που θα υλοποιηθούν στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου, στο πλαίσιο της ανάδειξης και αξιοποίησής του, δημοπράτησε, με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού.
Πρόκειται για υποέργο του έργου με τίτλο «SUB. 1-Νέα έργα υποδομής στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου». Το κόστος του είναι 4,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία αποπεράτωσής του 14 μήνες. Την Παρασκευή 31/05/2024 στις 10:00 εκπνέει η διορία υποβολής των προσφορών. Το δημοπρατηθέν υποέργο αφορά σε εργασίες διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, χώρων στάθμευσης, περίφραξης, συστήματος ελέγχου και φύλαξης, σήμανσης και συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή.

Προβλέπει, συγκεκριμένα, τις εξής εργασίες: δίκτυο και σύστημα ελέγχου/φύλαξης και περίφραξη του κεντρικού πυρήνα, διαμορφώσεις ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και μεταξύ τους διαδρομών, εξωτερικός φωτισμός και στοιχεία αστικού εξοπλισμού, σήμανση, στην οποία περιλαμβάνονται πινακίδες για τον προσανατολισμό των επισκεπτών, για την κυκλοφορία των οχημάτων, πληροφόρησης για τα μνημεία, το τοπίο και τις δραστηριότητες εντός του κτήματος, χώροι στάθμευσης στις εισόδους και συνοδά συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας και ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων με διαλογή σε 5 κλάσματα στην πηγή.