Προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός από τον e-ΕΦΚΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας ιστορικού κτιρίου ιδιοκτησίας του φορέα στην Αθήνα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 113.460 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 9η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Τέλος, η παράδοση και τοποθέτηση των απαιτούμενων για την επίτευξη του σκοπού του έργου υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του αναδόχου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της απόφασης ανάθεσης.

Είναι το ξενοδοχείο «Απόλλων», ποια τα προβλήματα του κτιρίου
Το επίμαχο κτίριο βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 58 και Αιόλου 103. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο «Απόλλων», η ανέγερση του οποίου χρονολογείται περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του αθηναϊκού νεοκλασικισμού του 19ου αιώνα. Διαθέτει μια ιδιαίτερη κάτοψη τριγωνικής μορφής με πρόσωπο επί των δύο οδών και επί της γωνίας στη συμβολή τους. Διαμορφώνονται, έτσι, τρεις όψεις/προσόψεις, μία σε κάθε οδό και μια στην απότμηση.

Σύμφωνα με την Έκθεση Επικινδύνου Οικοδομής, εμφανίζονται αποφλοιώσεις της χρωματικής επιφάνειας των επιχρισμάτων των τοιχοποιιών όλων των προσόψεων της οικοδομής, τριχοειδείς ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες και πεπαλαιωμένα κουφώματα με σπασμένους υαλοπίνακες. Επιπλέον, παρατηρούνται αποκολλήσεις επιχρισμάτων και πλακών επικάλυψης της μαρκίζας και φθορές από οξείδωση των κιγκλιδωμάτων, με συνέπεια κίνδυνο θραύσης των μαρμάρων και πτώσης τεμαχίων.

Η μεταλλική σκάφη
Εξάλλου, μπροστά από τις όψεις/προσόψεις του κτιρίου και την απότμηση υπάρχει μια σκάφη που διαμορφώνεται υπεράνω των κυκλωμάτων των εξωστών του πρώτου ορόφου, κατασκευασμένη από τυποποιημένους μεταλλικούς βραχίονες, κατάλληλα στηριγμένους και συνδεδεμένους μεταξύ τους, που επικαλύπτονται από τυποποιημένα διάτρητα στοιχεία δαπέδου κυκλοφορίας (αντίστοιχα των ξύλινων μαδεριών), χωρίς ύπαρξη λινάτσας υπεράνω αυτών. Οι βραχίονες αυτοί είναι στηριγμένοι πάνω στους υφιστάμενους εξώστες και στην υπάρχουσα μικρή κορνίζα (όπου δεν υπάρχουν εξώστες) και στους πεσσούς των εξωτερικών τοιχοποιιών του Α’ Ορόφου, μέσω των υπαρχόντων ανοιγμάτων του εν λόγω ορόφου.

Η σκάφη αυτή προσφέρει μερική μόνον προστασία έναντι πτώσης τυχόν στοιχείων των υπεράνω αυτών τμημάτων των όψεων/προσόψεων του κτιρίου, γιατί στις θέσεις που δεν υφίστανται εξώστες του πρώτου ορόφου δεν εφάπτεται επί της εκάστοτε όψης, αφήνοντας διάκενα από αυτές και επιτρέποντας με ευκολία την δίοδο και πτώση τυχόν τμημάτων ή στοιχείων των όψεων που ενδεχομένως αποκολληθούν και καταπέσουν επί των υποκείμενων πεζοδρομίων και κατά συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ζημιών ή και ατυχημάτων. Πέραν της υπάρχουσας σκάφης δεν υφίστανται άλλα προστατευτικά εμπόδια.

Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν
Οι ενέργειες, λοιπόν, που πρέπει να υλοποιηθούν στο κτίριο αφορούν σε αποξήλωση και μεταφορά της υφιστάμενης μεταλλικής σκάφης, κατασκευή νέας μεταλλικής σκάφης και τοποθέτηση προστατευτικού πολυεστερικού υφάσματος. Η υπάρχουσα σκάφη, που δεν καλύπτει ικανοποιητικά τα προβληματικά σημεία και έχει υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας θα αποξηλωθεί για να κατασκευαστεί νέα. Αυτή θα συλλέγει τα σαθρά οικοδομικά υλικά της πρόσοψης που είναι επικίνδυνο να αποκολληθούν και θα αναρτηθεί στο ύψος της οροφής του ισογείου και κάτω από τους εξώστες του πρώτου ορόφου, περίπου 6,60 μ. από το πεζοδρόμιο. Τέλος, η πρόσοψη θα επενδυθεί με πολυεστερικό διάτρητο μπεζ ύφασμα. Το ύφασμα θα αναρτηθεί από το ψηλότερο σημείο της όψης και θα διατρέχει όλο το ύψος και το πλάτος της αγκαλιάζοντας τη σκάφη προστασίας ώστε να αποκλείει τον κίνδυνο εκτίναξης κάποιου οικοδομικού υλικού σε πτώση προς τον χώρο διέλευσης, ενώ θα διαθέτει πολύ καλές μηχανικές αντοχές και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build