Είναι στον «αέρα» ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δύο γενικών νοσοκομείων (ΓΝ) τα οποία υπάγονται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Ειδικότερα, θα αναβαθμιστούν η νοσηλευτική μονάδα (ΝΜ) Γιαννιτσών και η νοσηλευτική μονάδα (ΝΜ) Έδεσσας του ΓΝ Πέλλας. Επισημαίνεται, πως οι προς υλοποίηση επεμβάσεις έχουν συνολικό κόστος 2.500.000,48 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).

Πιο αναλυτικά:
Στη ΝΜ Γιαννιτσών του ΓΝ Πέλλας θα γίνουν επέκταση της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) με τη δημιουργία δεύτερης αίθουσας νοσηλείας (σε σύνδεση με την πρώτη), αύξηση των κλινών από έξι σε έντεκα συμπεριλαμβανομένων και δύο θαλάμων απομόνωσης και δημιουργία δύο εισόδων στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από την άλλη, στη ΝΜ Έδεσσας του ΓΝ Πέλλας είναι προγραμματισμένο να εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης των χειρουργείων του δεύτερου ορόφου.

Οι προθεσμίες του έργου
Η προθεσμία για την πραγματοποίηση αυτών των εργασιών ορίστηκε σε 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τέλος, ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 25η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.