Δημοπρατήθηκαν, με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, έργα ανακαίνισης και ανακατασκευής χώρων σε διάφορες θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. Αναθέτουσα αρχή είναι η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, η οποία είναι, παράλληλα, ο κύριος και ο φορέας υλοποίησης του έργου. Τον διαγωνισμό διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται, ότι το κόστος των επεμβάσεων έχει προϋπολογιστεί σε 1.965.400 ευρώ (με ΦΠΑ) και πως η προθεσμία που ορίστηκε για την περαίωσή τους είναι 13 μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της διορίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 13/05/2024 και ώρα 11:00.

Οι προτεινόμενες εργασίες είναι:
• Αντικατάσταση όλων των υδραυλικών σωληνώσεων του παλαιού κτιρίου κρύου και ζεστού νερού χρήσης, καθώς και ανακυκλοφορίας
• Αντικατάσταση όλων των αποχετεύσεων του παλαιού κτιρίου
• Πλήρης ανακατασκευή 60 WC του παλαιού κτιρίου του νοσοκομείου και μετατροπή κάποιων εξ αυτών σε WC ΑΜεΑ (για τα WC κοινού, τουλάχιστον ένα ανά όροφο).
• Πλήρης ανακατασκευή των μαγειρείων, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν με αυστηρότερους κανόνες υγιεινής. Θα γίνει βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και της λειτουργίας των μαγειρείων και των σταθμών διανομής γευμάτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων και τη διασφάλιση της υγείας. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν τέσσερις νέοι ψυκτικοί θάλαμοι.
• Ανακατασκευή νέου χώρου για την εγκατάσταση του στεφανιογράφου ο οποίος θα πληροί τις προδιαγραφές για τη λειτουργία του μηχανήματος και θα βρίσκεται δίπλα στα νέα χειρουργεία της μονάδας (επισυνάπτεται σχετικό σχέδιο κάτοψης).