Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, για να αναθέσει το, συνολικού κόστους 4.832.532 ευρώ (με ΦΠΑ), έργο της ανέγερσης δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην Καλλιτεχνούπολη.
Το δημοτικό σχολείο θα είναι δυναμικότητας 150 μαθητών και το νηπιαγωγείο 50. Αμφότερα θα ανεγερθούν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, στη θέση «Καλλιτεχνούπολη ΟΤ 107 Α» της ΔΕ Ραφήνας. Σημειώνεται, ότι η δημοτική αρχή, προκειμένου να προβεί στην ανέγερση των δύο σχολικών μονάδων, τροποποίησε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνούπολης με αλλαγή χρήσης από «Χώρος Εμπορικού Κέντρου» σε «Χώρος για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» (ΦΕΚ 279 30.Μαΐου.2020) κατ’ εφαρμογή και του από 06.04.2016 Πρακτικού Καταλληλότητας για την ανέγερση και μετεγκατάσταση του 2ου Δημοτικού σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Ραφήνας, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα το οικόπεδο αναγκαίο και κατάλληλο, με προϋπόθεση την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού με αλλαγή χρήσης από εμπορικό κέντρο σε χώρο ανέγερσης δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου και τον καθορισμό των απαραίτητων όρων δόμησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το έργο μέσα σε 30 μήνες. Την Παρασκευή 31/05/2024 στις 10:00 εκπνέει η διορία υποβολής των προσφορών.