Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τριών σημαντικών νοσοκομείων της Αθήνας πρόκειται να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν, με τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση των έργων που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό να είναι ήδη στον «αέρα» (με αναθέτουσα αρχή τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής). Οι επεμβάσεις είναι συνολικού κόστους 4.158.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση θα έχει 21 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για να τις αποπερατώσει. Τη Δευτέρα 20/05/2024 και ώρα 10:00 έχει προγραμματιστεί να εκπνεύσει η διορία που δόθηκε για κατάθεση των προσφορών. Το έργο αφορά στα ΤΕΠ των νοσοκομείων «Παμμακάριστος», «Ανδρέας Συγγρός» και «Σωτηρία» και στόχος του είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργικότητάς τους μέσω της προσαρμογής τους στο «πρότυπο» ΤΕΠ, ώστε να καλυτερεύσουν οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που αυτά προσφέρουν.

Τα έργα στο ΤΕΠ του «Παμμακάριστος»
Προβλέπεται, ότι τμήμα των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου στον ισόγειο όροφο θα μετατραπεί σε νέο ΤΕΠ, μέσω ανακαίνισης επιφάνειας περίπου 510 τ.μ. Θα γίνουν και εργασίες για κατασκευή του δικτύου ηλεκτροδότησης του χώρου επέμβασης, όπως και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου όπου βρίσκεται η κυκλική πλατεία.
Οι επεμβάσεις θα υλοποιηθούν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του ΤΕΠ.

Τα έργα στο «Ανδρέας Συγγρός»
Το νοσοκομείο αυτό όχι μόνο στερείται ΤΕΠ ενηλίκων αλλά διαθέτει ένα εξαιρετικό μικρό ΤΕΠ ανηλίκων. Σήμερα, το ΤΕΠ ενηλίκων εξυπηρετείται σε εξαιρετικά μικρό χώρο κατασκευασμένο ως προέκταση του υφισταμένου μικρού κτιρίου του παλαιού θυρωρείου, ενώ η αναμονή των ασθενών γίνεται στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου.

Για την δημιουργία νέου ΤΕΠ ενηλίκων προβλέπεται η διαρρύθμιση υφισταμένων χώρων του ισογείου του νοσοκομείου. Επελέγη συγκεκριμένα το ισόγειο, διότι διαθέτει ισόγεια πρόσβαση των ασθενών και βρίσκεται πολύ κοντά στο ΤΕΠ ανηλίκων, ενώ για τη νέα χρήση θα αξιοποιηθούν χώροι που σήμερα είτε έχουν βοηθητική χρήση ή παραμένουν αναξιοποίητοι. Πέραν των παραπάνω, θα απαιτηθεί και ολόκληρη η σειρά των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για να καταστεί δυνατή η ασφαλής χρήση των υποβαθμισμένων και βοηθητικών σήμερα χώρων από τις υψηλές απαιτήσεις παραμονής, διέλευσης, διάγνωσης, νοσηλείας, κλπ, ασθενών (π.χ., κλιματισμός, ηλεκτρικά και ασθενή ρεύματα, πυρανίχνευση, πυροπροστασία, υδραυλικά, αποχετεύσεις, κλπ). Αναφορικά με το υφιστάμενο αίθριο που προτείνεται να στεγαστεί για να φιλοξενήσει τις σημαντικότερες λειτουργίες του κυρίου χώρου του νέου ΤΕΠ, επισημαίνεται ότι πέραν του νέου, ουσιαστικά, προστιθέμενου ισογείου κτιρίου που προβλέπεται στην θέση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια για την δυσχερή διευθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του (αποχέτευση ομβρίων και λυμάτων, κλπ).

Τα έργα στο «Σωτηρία»
Τέλος, στον πίσω περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του «Σωτηρία» θα ανεγερθεί προσθήκη με εμβαδόν περίπου 225 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία θα γίνει μόνωση μολύβδου. Έπειτα, στη νέα αυτή προσθήκη θα μεταφερθούν, από το υφιστάμενο ΤΕΠ, το ακτινολογικό εργαστήριο (σε χώρο περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων), το ψυχιατρικό ιατρείο (σε χώρο περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων) και το τμήμα επειγόντων (σε χώρο περίπου 110 τετραγωνικών μέτρων, αυτό θα μεταφερθεί από το χειρουργικό περίπτερο). Ακόμη, θα λάβουν χώρα επεμβάσεις διαμόρφωσης-ανακαίνισης στους εσωτερικούς χώρους του υφιστάμενου κτιρίου του ΤΕΠ, κατασκευή νέου χώρου αναμονής στην είσοδο λοιμωδών ο οποίος θα είναι περίπου 55 τετραγωνικά μέτρα και, τέλος, μόνωση δώματος περίπου 1.450 τετραγωνικών μέτρων. Ας αναφερθεί, ότι οι εργασίες στο «Σωτηρία» θα εκτελεστούν με μέριμνα ώστε το ΤΕΠ να παραμείνει σε λειτουργία όσο αυτές θα είναι σε εξέλιξη, σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και την αναθέτουσα αρχή.