Ανοικτός διαγωνισμός προκηρύχθηκε (και διενεργείται) από το ΤΑΙΠΕΔ, για να ανατεθεί το έργο της αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης τριών τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) ισάριθμων γενικών νοσοκομείων (ΓΝ) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Η τελευταία είναι, εξάλλου, ο κύριος και ο φορέας υλοποίησης του έργου. Τα ΤΕΠ τα οποία σχεδιάζεται να αναβαθμιστούν ανήκουν, συγκεκριμένα, στο ΓΝ Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», στο ΓΝ Κορίνθου και στη Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου του ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας.

Ο διαγωνισμός είναι χωρισμένος σε δύο τμήματα: το πρώτο αφορά στο ΤΕΠ του ΓΝ Ιωαννίνων και το δεύτερο στα υπόλοιπα δύο. Το συνολικό κόστος του έργου έχει προσδιοριστεί σε 4.183.965,11 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 15:00. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των προαναφερθέντων ΤΕΠ, με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο των εργασιών επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας των ΤΕΠ, μέσω της προσαρμογής τους στο «πρότυπο ΤΕΠ».
ΤΕΠ ΓΝ Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»

Το εν λόγω τμήμα στεγάζεται σε χώρο του ισογείου της β’ επέκτασης, έχει επιφάνεια περίπου 370 τ.μ. και συνυπάρχει με τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, κάποια από τα οποία λειτουργούν στην εφημερία και ως ΤΕΠ. Όλα τα παραπάνω είναι χωροθετημένα διάσπαρτα στο ισόγειο του νοσοκομείου και εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο. Στο ίδιο επίπεδο με τα σημερινά ΤΕΠ βρίσκεται ο τρίτος όροφος της νέας δομής του νοσοκομείου «Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης αλκοολικών και χρηστών ναρκωτικών», ο οποίος είναι διαμορφωμένος κατά το μεγαλύτερο μέρος του ως ΤΕΠ του Πολυδύναμου αλλά δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα και συνδέεται με αυτά με κλειστή κλιματιζόμενη μεταλλική γέφυρα.

Για την πλήρη ανάπτυξη των λειτουργιών ενός σύγχρονου ΤΕΠ και την εξυπηρέτηση της διακίνησης των ασθενών από ξεχωριστή είσοδο, είναι αναγκαία η ενοποίησή του με τον τρίτο όροφο της νέας δομής του νοσοκομείου «Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης αλκοολικών και χρηστών ναρκωτικών» που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και ο ανασχεδιασμός τους.
ΤΕΠ ΓΝ Κορίνθου

Το ΤΕΠ αυτό στεγάζεται σε χώρο περίπου 550 τ.μ. με σκοπό την εσωτερική του επέκταση κατά 100 τ.μ. στον χώρο των τακτικών ιατρείων ούτως ώστε να είναι 650 τ.μ. περίπου μετά τις εργασίες. Ο χώρος που φιλοξενεί το ΤΕΠ κατασκευάστηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του το 1998, με προδιαγραφές του 1984 από το Υπουργείο Υγείας.
ΤΕΠ ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας-Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου

Το συγκεκριμένο ΤΕΠ στεγάζεται στο ημιυπόγειο του κτιρίου Α, με επιφάνεια περίπου 462 τ.μ. Κατασκευάστηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του το 1993, με προδιαγραφές του 1983 από το Υπουργείο Υγείας. Το νοσοκομείο κρίνει ότι ο χώρος του ΤΕΠ είναι δυσλειτουργικός, κατακερματισμένος σε μικρούς χώρους, σε απόσταση από το ακτινολογικό και μικροβιολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται ούτε στις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του νοσοκομείου ούτε στην πρότυπη μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΠ που έχει προταθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Επίσης, τα τελειώματα στις επιφάνειες των χώρων (δάπεδα, οροφές χρωματισμοί, κουφώματα, κλπ), οι υποδομές Η/Μ (παροχές ρεύματος, νερού κλπ) συστήματα αερισμού, κλιματισμού, προσβασιμότητα κλπ, χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας. Με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου και προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του τμήματος, προτείνεται η μεταφορά του στο κτίριο Β, όπου στεγάζεται σήμερα η Διοικητική Υπηρεσία. Το νέο ΤΕΠ θα στεγαστεί σε χώρο περίπου 497 τ.μ., μετά τις εργασίες επέκτασης περίπου 27 τ.μ. Στον χώρο που λειτουργεί σήμερα το ΤΕΠ θα μεταφερθεί η Διοικητική Υπηρεσία. Σημειώνεται, τέλος, πως κάθε τμήμα του διαγωνισμού έχει διαφορετική συνολική προθεσμία εκτέλεσης: το πρώτο τμήμα έχει 16 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και το δεύτερο τμήμα 22 μήνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build