Δημοπρατήθηκαν, με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, εργασίες για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας και Κατασταρίου Ζακύνθου. Τα ΚΥ υπάγονται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η διοίκηση της οποίας είναι η αναθέτουσα αρχή. Το κόστος των έργων είναι 2.140.074,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Όσο για την προθεσμία αποπεράτωσής τους, είναι 12 μήνες – την Παρασκευή 14/06/2024 στις 11:00 εκπνέει η διορία υποβολής των προσφορών.

Οι προς υλοποίηση εργασίες
Οι αρμόδιοι προσδοκούν, ότι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των ΚΥ θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα ΚΥ είναι διώροφα, έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 1980 και έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 300 και 1.000 τ.μ. περίπου. Η ανακαίνισή τους στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του η/μ εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους, καθώς και σε εργασίες τοπικής αποκατάστασης των δομικών στοιχείων όπως απαιτηθεί. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα επιτευχθεί με τη θερμομόνωση του κελύφους, μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων.

Προβλέπεται και η αντικατάσταση του η/μ εξοπλισμού και η ανακατασκευή των η/μ δικτύων.
Επιπροσθέτως, η κτιριακή λειτουργία των ΚΥ θα βελτιωθεί περαιτέρω με την αντικατάσταση και την εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
Θα γίνουν, τέλος και όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.