Προκηρύχθηκε, με διενεργούσα αρχή το ΤΑΙΠΕΔ, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της μελέτης και υλοποίησης εργασιών για ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Το έργο, κύριος και φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, έχει κόστος 1.716.186,03 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και συνολική προθεσμία εκτέλεσης 16 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Να αναφερθεί, πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 για να υποβάλουν τις προσφορές τους. Τα ΤΕΠ των δύο προαναφερθέντων νοσοκομείων χρήζουν συνολικά ανακαίνισης, τόσο από πλευράς οικοδομικών εργασιών όσο και από πλευράς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών για το προσωπικό και τους ασθενείς και ταυτόχρονα την οικονομικότερη λειτουργία τους. Στο έργο περιλαμβάνονται, επιπλέον και εργασίες αναδιαμόρφωσης των περιβαλλόντων χώρων, προ της κύριας εισόδου, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στα ΤΕΠ.
Πιο αναλυτικά:
Για το ΤΕΠ του ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος», προβλέπεται:
  • ανακαίνιση και μερική αναδιαρρύθμιση του κυρίως χώρου του ΤΕΠ,
  • ανακαίνιση όλου του διαδρόμου του ισογείου από τον κύριο χώρο του ΤΕΠ έως το εφημερεύον Ιατρείο Οφθαλμολογικού Τμήματος,
  • πλήρης ανακαίνιση όλων των WC κατά μήκος του διαδρόμου και των WC της βραχείας νοσηλείας και, τέλος,
  • ανακαίνιση του εφημερεύοντος Ιατρείου Γυναικολογικού Τμήματος, του εφημερεύοντος Ιατρείου Οφθαλμολογικού Τμήματος και του εφημερεύοντος Ιατρείου Ουρολογικού Τμήματος.
Όσον αφορά στο ΤΕΠ του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», πρόκειται να γίνει νέα διαμόρφωσή του, η οποία θα περιλαμβάνει την προσαρμογή και ανάπτυξη των χώρων του.