Ακίνητο στην Αθήνα ενδιαφέρεται να αγοράσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για τη στέγαση των εκάστοτε δομών του και προκήρυξε, έτσι, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για να λάβει προσφορές. Η συνολική δαπάνη για την αγορά αυτή ορίστηκε πως δεν θα υπερβαίνει τα 11,6 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν πρέπει να υπερβαίνουν και οι προσφορές των ενδιαφερόμενων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 25/4/2024 και ώρα 10:00. Την ίδια μέρα και ώρα 12:00 έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα ο διαγωνισμός.

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που αναζητά το ΕΑΠ
Το ΕΑΠ εξηγεί, στη διακήρυξη, ότι το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας, σε ακτίνα μέχρι 2,5 χιλιόμετρα από την πλατεία Ομονοίας και επί κεντρικής λεωφόρου. Κατά την αξιολόγηση των προσφερόμενων ακινήτων θα ληφθούν υπόψη η αυτονομία και η «προσωπικότητα» των κτιρίων, η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ), η πολύ καλή κατάσταση του, η θέση και γενικά η διαρρύθμιση και λειτουργικότητα των χώρων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενιαίου χώρου τουλάχιστον 400 τ.μ. για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, κλπ, εκδηλώσεων.

Επίσης, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+. Επιπλέον, κατά την παράδοσή του στο ΕΑΠ, το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει, μεταξύ πολλών άλλων, κατάλληλες εγκαταστάσεις φωτισμού τεχνολογίας LED (φωτιστικά σώματα κατάλληλα για συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους), εγκαταστάσεις αερισμού, εγκαταστάσεις ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας, μέσα σκίασης των παραθύρων, εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη) για όλους τους χώρους, εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τουλάχιστον 30 θέσεις στάθμευσης με κατάλληλη σήμανση.

Θα πρέπει, επιπρόσθετα, να έχει πιστοποιημένο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης UTP κατ’ ελάχιστον cat. 7, δίκτυο αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (δίκτυο UPS με κατάλληλους ξεχωριστούς πίνακες) χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη των συσκευών αδιάλειπτης παροχής (UPS) κατ’ ελάχιστον μία παροχή ρευματοδότη ανά θέση εργασίας και όπου δεν υφίστανται οι θέσεις εργασίες δύο τουλάχιστον ανά χώρο, ανελκυστήρα με πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου εκδιδόμενο από πιστοποιημένο φορέα σε ισχύ, όπως επίσης και πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την πυροσβεστική για χρήση των λειτουργιών του ΕΑΠ. Στο κείμενο της προκήρυξης διευκρινίζεται, τέλος, ότι ο πωλητής είναι υποχρεωμένος, αποκλειστικά με δική του ευθύνη, φροντίδα αλλά και δαπάνες, να διαμορφώσει το ακίνητο κατάλληλα ώστε αυτό να μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως «τελικό προϊόν» αγοράς, ολοκληρωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, έτοιμο «με το κλειδί στο χέρι».