Να αναπλάσει τον κεντρικό πυρήνα της πόλης της Άρτας σχεδιάζει ο Δήμος Αρταίων και, για τον λόγο αυτόν, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα κάνει τις εργασίες που προβλέπονται. Στα 9,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) ανέρχεται το κόστος του έργου αυτού, ενώ ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα έχει προθεσμία τριάντα μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση για να το αποπερατώσει. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Πέμπτη 3/8/2023 και ώρα 15:00.

Η περιοχή παρέμβασης και τα έργα που θα γίνουν
Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν αφορούν σε ανάπλαση, ανακατασκευή και διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων του κεντρικού πυρήνα της Άρτας και τον επανασχεδιασμό του πεζοδρομημένου κέντρου της, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση-επέκταση της υποδομής των εγκαταστάσεων δικτύων, λειτουργικών διαμορφώσεων και αστικού εξοπλισμού.

Η περιοχή παρέμβασης καταλαμβάνει μία έκταση περίπου 20.760 τ.μ. και πρόκειται για τον χώρο που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμβρακίας, Τζαβέλλα και Βασιλέως Πύρρου.
Συγκεκριμένα, αναδιαμορφώνονται και επιστρώνονται η οδός Σκουφά, από την πλατεία Κιλκίς έως την πλατεία Μονοπωλίου και όλες οι κάθετες προς την Σκουφά οδοί, ήτοι Γριμπόβου, Παντοκράτορος, Νόρμαν, Σταματελοπούλου, Κωλέττη, και Κασσοπίτρας, η οδός που οδηγεί προς το αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας, καθώς και οι οδοί, Καραϊσκάκη, Καραπάνου, Κοσμά Αιτωλού, Πριοβόλου, Φ. Μανωλάκη, Ψαρών, Μάτσου, Τζανέτου. Τέλος, αναδιαμορφώνονται και επιστρώνονται και οι οδοί που αποτελούν τις κύριες οδούς προσέγγισης της περιοχής μελέτης, δηλαδή η Πριοβόλου (πεζοδρομημένη), η Φιλελλήνων και η Μακρυγιάννη.
Οι εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν ομαδοποιούνται ως εξής: αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, χωματουργικά, οικοδομικές εργασίες, τεχνικά έργα, επιστρώσεις, εργασίες δικτύων, εργασίες πρασίνου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build