Ανοικτό διαγωνισμό για να αναθέσει επισκευές και επεμβάσεις σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του καθώς και σε ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδά του στην κεντρική Μακεδονία για το έτος 2024 προκήρυξε ο e-ΕΦΚΑ. Το κόστος των παρεμβάσεων είναι, με τον ΦΠΑ, 992.000 ευρώ. Την Τρίτη 02/07/2024 στις 09:00 θα εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στην άρση ήδη διαπιστωμένων προβλημάτων σε κτίρια του e-ΕΦΚΑ, τα οποία θα επισκευαστούν. Ο δεύτερος, έχει να κάνει με την εκτέλεση εργασιών επισκευής κατόπιν εντολών για άμεση επέμβαση (εντός 24-48 ωρών) και επισκευή βλαβών σε οποιοδήποτε κτίριο του e-ΕΦΚΑ στεγάζονται υπηρεσίες του (είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα) και σε άλλα ακίνητα (οικόπεδα, κενά ακίνητα, κλπ).