*Φωτογραφία: (από δεξιά) Όλγα Ίτσιου, Τεχνική Διευθύντρια της Dimand και  Sandra Bär, επικεφαλής της ομάδας βιωσιμότητας της DIMAND.

Ο φορέας Green Business Certification, Inc. (GBCI) που είναι υπεύθυνος να σηματοδοτεί με τη διεθνή πιστοποίηση LEED “πράσινα” κτήρια, ανακήρυξε την DIMAND σε Διαχειριστή Έργων LEED υψηλής ποιότητας (LEED Proven Provider). Με αυτή τη διάκριση, η DIMAND θα μπορεί να λαμβάνει τις “πράσινες” πιστοποιήσεις για τα έργα της πιο γρήγορα. Όσες εταιρείες διαθέτουν την αναγνώριση του «Διαχειριστή Έργων LEED υψηλής ποιότητας», έχουν αποδείξει την εμπειρία τους στη διαχείριση πιστοποιήσεων υψηλού επιπέδου με εξαιρετικά επιτυχημένο τρόπο.

To πρότυπο LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πιο αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α. (U.S. Green Building Council) και πιστοποιεί ότι η λειτουργία ενός κτηρίου γίνεται με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου δόμησης, οι οποίες μεταξύ άλλων αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτηρίου.

Η διάκριση του LEED Proven Provider για την κατηγορία συστημάτων αξιολόγησης BD+C (Building Design + Construction) που εξασφάλισε η DIMAND, έχει δημιουργηθεί ώστε να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου ενός, υπό πιστοποίηση, έργου LEED.

Επιπλέον, προσφέρει την ευκαιρία στην DIMAND να έρχεται σε επαφή με τους ελεγκτές του LEED, ώστε να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την εμπειρία της όλης διαδικασίας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στην DIMAND να εστιάσει περαιτέρω στον ποιοτικό έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση, ενώ στους επιθεωρητές LEED των έργων να μπορούν να υποστηρίξουν και να κατευθύνουν τις ομάδες υλοποίησης των projects.

«Η ποιότητα βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας πιστοποίησης LEED και η DIMAND έχει επιδείξει την τεχνογνωσία της, συμβάλλοντας στην ένταξη βιώσιμων κτηρίων υψηλής απόδοσης στην αγορά, με έμφαση στην ευζωία των χρηστών», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Πιστοποιήσεων του GBCI, Sarah Alexander. «Η διάκριση LEED Proven Provider δείχνει την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της DIMAND και του GBCI, καθώς επιτρέπει, αφενός, στο GBCI να διατηρεί το απαιτητικό πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει θεσπίσει και, αφετέρου, στη DIMAND να κατατάσσεται μεταξύ των αποδεδειγμένων παρόχων LEED, έχοντας την ευκαιρία να παραδίδει πιο γρήγορα στους πελάτες της έργα με τη πιστοποίηση LEED», υπογραμμίζει η κυρία Alexander.

«Είναι το πάθος μας να πραγματοποιούμε τα πιο απαιτητικά έργα», λέει η επικεφαλής της ομάδας βιωσιμότητας της DIMAND, Sandra Bär. «Ο τίτλος “Proven Provider’’ όχι μόνο επιβραβεύει τις προσπάθειές μας να δημιουργούμε εξαιρετικούς χώρους, που μεταμορφώνουν τις ζωές των ανθρώπων, αλλά μας δεσμεύει στο να δίνουμε το παράδειγμα για χρήση πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων πρακτικών στα έργα μας, που εγγυώνται καλύτερα περιβάλλοντα διαβίωσης και εργασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η DIMAND ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθέτησε την πιστοποίηση LEED για μία σειρά κτηρίων και εξακολουθεί να στοχεύει στην πιστοποίηση και των νέων έργων της, όπως τα παρακάτω:

  • ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης της Ελλάδας
  • το KAIZEN CAMPUS, σύγχρονο κτήριο γραφείων στο Μαρούσι
  • το SYGGROU OFFICE COMPLEX «IMPORTEX», συγκρότημα γραφείων υψηλών προδιαγραφών, στην Αθήνα.