Η Delta Duct Dermitzakis ξεχωρίζει για τη δυναμική της παρουσία στα έργα της FRAPORT στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, για την έναρξη των εργασιών στον αερολιμένα Κρήτης, καθώς και για τη δυνατότητά της να αναλαμβάνει έργα αυστηρών προδιαγραφών.

Περιφερειακά Αεροδρόμια της FRAPORT
Αεροδρόμιο Ρόδου
Η έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού στο αεροδρόμιο της Ρόδου ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου του 2018 και η ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Το έργο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του κλάδου της βιομηχανίας αεραγωγών στην Ελλάδα και εντάσσεται στην κατηγορία της αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της FRAPORT. Ανάδοχος του έργου είναι η REDEX SA.

Αεροδρόμιο Κώ
Η έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού στο αεροδρόμιο στην Κω ξεκίνησε στα μέσα Δεκέμβρη του 2018 και η ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Το έργο συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα έργα του κλάδου της βιομηχανίας αεραγωγών στην Ελλάδα και εντάσσεται στην κατηγορία της αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της FRAPORT. Ανάδοχος του έργου είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ

Αεροδρόμιο Σαντορίνης
Η έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 και η ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Το έργο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα του κλάδου της βιομηχανίας αεραγωγών στην Ελλάδα και εντάσσεται στην κατηγορία της αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της FRAPORT. Ανάδοχος του έργου είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ SA.

Υψηλή ποιότητα στην εκτέλεση έργων του MEP ENGINEERING
Η δυνατότητα που έχει η Delta Duct Dermitzakis να αναλαμβάνει και να παραδίδει έργα αυστηρών προδιαγραφών, την οδήγησε στην ανάληψη του νέου Διεθνή Αερολιμένα Κρήτης ( ΤΕΡΝΑ Α.Ε) ενώ διαρκής είναι η παρουσία της, για τις ανάγκες των εργασιών κατασκευής και αποπεράτωσης του δικτύου αεραγωγών, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ( ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε , ΕΚΤΕΡ Α.Ε, ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ). Θεμέλιοι λίθοι στις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας της Delta Duct Dermitzakis με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες αποδεικνύονται ο επαγγελματισμός των στελεχών της, η υψηλή τεχνολογία κατασκευής αεραγωγών και η αυστηρή τήρηση προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων. Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, ότι το 2023 η Delta Duct Dermitzakis οδηγήθηκε σε διπλασιασμό των οικονομικών μεγεθών της. Πέρα από το κομμάτι του κλιματισμού και των ηλεκτρολογικών που η εταιρεία προσφέρει In house , η ενοποίηση των Delta Duct και Delta Electrical Dermitzakis σε ένα ενιαίο σχήμα, εξασφαλίζει το ποιοτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση έργων του MEP Engineering.