Στη δημοπράτηση νέων κατασκευαστικών έργων, ύψους 17 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε Λιβαδειά, Βέροια και Γιαννιτσά, καθώς και Γρεβενά, προχώρησε η ΔΕΔΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 για την έλευση του φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της χώρας. Τα συγκεκριμένα έργα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ2014-2020 μέσω των ΠΕΠ και έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2023.

Παράλληλα, στις 10/08/2021, υπογράφηκε η σύμβαση, ύστερα από διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και διοίκησης του έργου ανάπτυξης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η σύμβαση, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), υπογράφηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας εταιρειών “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – HILL INTERNATIONAL N.V.”, Εμμανουήλ Ι. Σιγάλα.

Τι περιλαμβάνουν οι νέοι διαγωνισμοί

Οι νέοι διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ για τα δίκτυα του φυσικού αερίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

Λιβαδειά

Το έργο έχει προϋπολογισμό 5,9 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”. Προβλέπει την κατασκευή 57 χλμ. δικτύου και περισσότερες από 1.200 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών) έως το 2023.

Βέροια – Γιαννιτσά

Το έργο έχει προϋπολογισμό 7,9 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”. Για την τροφοδότηση των δύο πόλεων με την τεχνολογία του Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) θα κατασκευαστούν 80 χλμ δικτύου και υποδομές, ενώ θα γίνουν περισσότερες από 2.100 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών έως το 2023.

Γρεβενά

Το έργο με προϋπολογισμό 3,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”, προβλέπει την κατασκευή 36 χλμ. δικτύου και υποδομών για την τροφοδότηση της πόλης με CNG και τουλάχιστον 1.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών έως το 2023.

ΑΞίζει να σημειωθεί ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αριθμός των συνδέσεων καταναλωτών είναι ο ελάχιστος που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, αυτή θα καλυφθεί πλήρως. Επίσης, οι συνδέσεις καταναλωτών θα συνεχίζονται όλα τα επόμενα χρόνια.

Εκτός των ανωτέρω διαγωνισμών που αφορούν σε κατασκευαστικά έργα, έχει εγκριθεί από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και το ΔΣ της ΔΕΔΑ η δημοπράτηση των ακόλουθων διαγωνισμών των οποίων οι δημοσιεύσεις θα πραγματοποιηθούν έως τις 31/08/2021:

“Διαχείριση Έργου (Project Manager) και Επίβλεψη εργασιών κατασκευής Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Πίεσης, Συνδέσεων Παροχετευτικών Αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού” στις πόλεις της Καστοριάς, των Μανιάκων, του Άργους Ορεστικού και των Γρεβενών, προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

“Προμήθεια Υλικών του έργου: Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) σε έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Ομάδα Β (Μετρητές)”, προϋπολογισμού 1,28 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

«Προμήθεια Υλικών για την κατασκευή του δικτύου, συνδέσεις καταναλωτών και του απαραίτητου εξοπλισμού. Αποσυμπιεστές» στην πόλη των Γρεβενών, προϋπολογισμού 490.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Με αφορμή τη δημοπράτηση των νέων έργων φυσικού αερίου, ο Μάριος Τσάκας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, δήλωσε:

“Οι διαδικασίες για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Μέσα σε έναν χρόνο, η ΔΕΔΑ προχώρησε σε δημοπρατήσεις και συμβασιοποιήσεις έργων άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν οι δημοπρατήσεις και των υπόλοιπων έργων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της εταιρείας, φθάνοντας συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας σε μια νέα, «πράσινη» εποχή, αποφέροντας σημαντικά οφέλη για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία”.