Προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία τουριστικού ποδηλατοδρόμου στο παραλιακό μέτωπο από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Νέα Κρήνη υπέγραψαν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς και η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ-Αναπτ/κός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδ/σης. Η συμφωνία αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου που θα συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο αναμένεται πως θα συμβάλλει και στην οργάνωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων καθώς και στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των ελεύθερων χώρων.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει:
• εντός του Δ. Θεσσαλονίκης, τους ελεύθερους χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου μεταξύ του Μεγάρου Μουσικής, των γειτνιαζόντων αθλητικών εγκαταστάσεων της οδού Μαρίας Κάλλας, τμήμα της οδού Μαρίας Κάλλας μέχρι τη Θ. Σοφούλη, μέσω της οδού Καθ. Ρωσσίδη και την οδό Θ. Σοφούλη από τη συμβολή με τη Λεωφ. Γ. Παπανδρέου έως τη συμβολή με την οδό Αργοναυτών (σύνδεση με τα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς)
• εντός του Δ. Καλαμαριάς, τον άξονα των οδών Θ. Σοφούλη από τη συμβολή με την οδό Αργοναυτών και Ν. Πλαστήρα έως την «Ρέμβη» (όπου θα δημιουργηθεί αλιευτικό καταφύγιο).