Η εταιρεία Εδραίος ΑΤΕ και ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προχώρησαν σε υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης για εκτέλεση εργασιών συντήρησης των οδοστρωμάτων του Δήμου με ασφαλτοτάπητες επισκευών σποραδικών φθορών σε διάφορους δρόμους. Οι παρεμβάσεις, αρχικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), στοχεύουν σε αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, εξασφάλιση πρόσβασης σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους και βελτίωση των συνθηκών των οδικών μεταφορών. Για την αποπεράτωσή τους, έχει δοθεί στον ανάδοχο προθεσμία 6 μηνών.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:
Φρεζάρισμα των παλαιών οδοστρωμάτων από 4 έως 6 εκ. ανάλογα με το επίπεδο του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα σε σχέση με το ρείθρο του εκάστοτε δρόμου, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη για την σύνδεση του παλαιού φρεζαρισμένου οδοστρώματος με τον νέο ασφαλτοτάπητα, επίστρωση με αντιολισθηρό ασφαλτοτάπητα στους δρόμους που θα κριθεί απαραίτητο, είτε επίστρωση με ασφαλτοτάπητα σε δρόμους με μικρή κυκλοφορία αυτοκινήτων και μικρές κλίσεις, επισκευή σποραδικών φθορών των οδοστρωμάτων σε όλον τον Δήμο όπου απαιτείται, ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων και επισκευή και τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακών με επίπαση χαλαζία σε οδούς στην περιοχή της Άνω Νεάπολης.