Στη διαπίστωση ότι οι ανατιμήσεις βασικών δομικών υλικών δεν έχουν τελειώσει, προέβη ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τη 2η ημέρα του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2022.

Ωστόσο, όπως είπε, αποτελεί ένα φαινόμενο που δεν συναντάται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις 19 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αναφερόμενος στο μέλλον, ο κ. Χανής τόνισε ότι υιοθετήθηκε ένα εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, «η υλοποίηση του οποίου επιταχύνθηκε εξαιτίας των όσων βιώνει η επιχείρηση τον τελευταίο χρόνο», όπως είπε. Τέλος, αποκάλυψε ότι δίνεται προτεραιότητα στο «πρασίνισμα» της παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου, κάτι που, όπως τόνισε ο κ. Χανής, «θα φέρει τον ΗΡΑΚΛΗ σε ηγετική θέση στο κομμάτι της «πράσινης μετάβασης» με σημαντικά οφέλη στο κόστος παραγωγής».