Η Cubitech Systems, πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών φυσικής ασφάλειας, διατελώντας επί σειρά ετών τεχνολογικός εταίρος κορυφαίων παικτών του κλάδου, όπως η ΔΕΣΦΑ, η ΤΕΡΝΑ, η KN Group κ.ά., διαθέτει τόσο την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την μελέτη, τον σχεδιασμό και την προμήθεια υλικών, όσο και την εμπειρία από την ανάθεση, υλοποίηση και υποστήριξη έργων μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως εξηγεί στο Construction ο κ. Νίκος Καλαφάτης, ιδρυτής και CEO της εταιρείας: «Ως systems integrator, η Cubitech Systems εξειδικεύεται στους τομείς που αφορούν στην προστασία της περιουσίας και της ζωής, όπως είναι η πυροπροστασία, ο έλεγχος πρόσβασης, η περιμετρική ασφάλεια, οι συναγερμοί και οι αυτοματισμοί ενός κτιρίου. Παράλληλα, διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των παρεχόμενων λύσεών μας σε έξυπνα κτίρια».

Μείωση του κόστους στη φύλαξη εργοταξίων
Η ασφάλεια και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε πάρκα ΑΠΕ συνιστά μια από τις βασικότερες δραστηριότητες της Cubitech Systems, που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των περισσότερων και μεγαλύτερων έργων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στρατηγικό στόχο της διοίκησης αποτελεί η περαιτέρω διείσδυση στην κατασκευαστική αγορά, με στόχο την παροχή λύσεων σε πρόσθετους τομείς, όπως η ασφάλεια, η πυροπροστασία και ο έλεγχος πρόσβασης σε κτηριακές υποδομές, σε έξυπνα κτίρια και έξυπνες πόλεις, αλλά και στη φύλαξη εργοταξίων. Σχολιάζοντας το παραπάνω, ο κ. Καλαφάτης αναφέρει: «Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διεκδίκηση ενός έργου, υπάρχει η προϋπόθεση υποχρεωτικής φύλαξης του χώρου για 18 και πλέον μήνες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον προϋπολογισμό για τον ανάδοχο. Από την πλευρά μας, έχουμε τη δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Έτσι, δημιουργούμε μια αμοιβαία επωφελή οικονομική συνθήκη, με την οποία επιτυγχάνεται απομείωση του κόστους σε ποσοστό 10-20%».

Ανάπτυξη πωλήσεων
Η Cubitech Systems, μέλος της Exagon Blue, ενός από τους μεγαλύτερους, σύγχρονους και δυναμικά αναπτυσσόμενους ομίλους συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 20% σε ετήσια βάση, με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ από τις εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Χιλή και Αυστραλία, ενώ έχει δραστηριότητα σε συνολικά 26 χώρες. Σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη, η σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας, αποδίδεται αφενός στην βαθιά εξειδίκευση της Cubitech Systems, αφετέρου στο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει.

Όπως αναφέρει: «Αποτελούμε έναν πολύ σοβαρό εταίρο σε κάθε έργο που συμμετέχουμε, συνεισφέροντας καταλυτικά σε όλες τις φάσεις του. Αρχικά, στη μελέτη και τον σχεδιασμό του, βάσει της δεδομένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχουμε, εν συνεχεία στην προμήθεια υλικών υψηλής ποιότητας όπου διαθέτουμε πρωτογενή πρόσβαση μέσω αποκλειστικά συνεργαζόμενων εργοστασίων εντός κι εκτός συνόρων χωρίς άλλους ενδιάμεσους και -φυσικά- με την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την παράδοση των τεχνολογικών μας λύσεων και τη μετέπειτα υποστήριξή τους με το εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης που διαθέτουμε. Εξάλλου, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κορυφαίας ποιότητας, έχουμε πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα ISO για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας».

Κλείνοντας, ο κ. Καλαφάτης έκανε ειδική μνεία στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας: «Οι άνθρωποι της Cubitech Systems είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της εταιρείας και την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας πλάνου. Γι’ αυτό επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε διαρκώς στον ανθρώπινο παράγοντα».