Σε ποσό που ουσιαστικά θα διπλασιάσει το τζίρο της άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τον υφιστάμενο πρόκειται να κινηθεί η Cosmos Aluminium μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΕΤΕΜ, η οποία απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην βιομηχανία διέλασης αλουμινίου της Λάρισας. Με τα νέα δεδομένα δημιουργείται πλέον μία ισχυρή επιχειρηματική οντότητα που επί της ουσίας θα δημιουργήσει έναν δεύτερο ισχυρό πόλο στη συγκεκριμένη αγορά εκτός από την Alumil που αυτή τη στιγμή αποτελεί leader στην κατηγορία των προϊόντων διέλασης. Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τα μεγέθη των δύο επιχειρηματικών οντοτήτων θυμίζουμε ότι η Alumil του Γιώργου Μυλωνά το 2021 είχε τζίρο 315,2 εκατομμύρια ευρώ το 2021, ωστόσο κινείται με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης το 2022 καθότι στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς οι πωλήσεις της κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ στα 205,9 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 140,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Εκκρεμεί η τελική έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αυτήν τη στιγμή, εκκρεμεί για την ολοκλήρωση της συμφωνίας Cosmos Aluminium και ΕΤΕΜ, η τελική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και οι τελικές εταιρικές εγκρίσεις που θα προέλθουν από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών. Να σημειωθεί πάντως ότι η παραγωγική δυναμική που θα προκύψει από το νέο εταιρικό σχήμα θα ξεπεράσει τους 70.000 τόνους, ενώ οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της νεοσχηματιζόμενης οντότητας θα απασχολούν περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων.

Eπισημαίνεται ότι τόσο τα ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία της η Cosmos Aluminium, όσο και οι συμμετοχές τις σε εταιρείες και επενδύσεις, μεταφέρονται πλέον στην υπό σύσταση εταιρεία, Cosmos Investments Α.Ε. Πρόκειται επί της ουσίας για ακίνητα και οικόπεδα που έχει η Cosmos Aluminium στην ιδιοκτησία της, για μετοχές, κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και για γραφεία της εταιρείας. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία αυτά βρίσκονται και οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες όπως είναι η Ecos Κατασκευαστική, αλλά και οι εταιρείες εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών πάρκων για την παραγωγή ενέργειας, Cosmos Energy “K” Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Cosmos Energy “X” Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Στις μεταβιβαζόμενες συμμετοχές στην Cosmos Investments θα είναι και το 51% που διατηρεί η Cosmos Aluminium στην εταιρεία φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα MC Chargers, ποσοστό το οποίο απέκτησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι η Ecos Κατασκευαστική είναι η νεοσύστατη εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2020 και σε αυτήν συμμετέχουν με ποσοστό 49% η Cosmos Aluminium και με 51% η Cosmos Οικιακός Εξοπλισμός, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του εκθεσιακού κέντρου «Cosmos», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Λάρισας και διαθέτει προϊόντα οικιακού εξοπλισμού όπως έπιπλα, χαλιά και λοιπά συναφή είδη. Στη διάρκεια του 2021, ο κύκλος εργασιών για την Cosmos Aluminium ανήλθε στα 157,5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 112,7 εκατομμύρια ευρώ που ήταν στη διάρκεια του 2020.
Σε ό,τι αφορά στα μεικτά κέρδη της χρήσης ήταν 25,1 εκατομμύρια ευρώ από 14,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα για τις δύο χρονιές.

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων ήταν της τάξεως των 17,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2021 από 7,8 εκατομμύρια ευρώ το 2020.
Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό οδήγησαν σε αύξηση του τραπεζικού της δανεισμού, ο οποίος έφτασε στο τέλος του 2021 τα 17,6 εκατομμύρια ευρώ έναντι 15,2 εκατομμύρια ευρώ τη χρονιά που προηγήθηκε. Στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Cosmos Aluminium προχώρησε στην υλοποίηση επενδύσεων για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την προσθήκη νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου, την εγκατάσταση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της αποθήκης με τη χρήση ρομποτικού εξοπλισμού λειτουργίας, καθώς και στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σημειώνεται ότι ο πάγιος εξοπλισμός της εταιρείας αλλά και οι προκαταβολές για νέες επενδύσεις έφτασαν τα 56,1 εκατομμύρια ευρώ στη διάρκεια του 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build