Σήμερα, η υψηλή ποιότητα ζωής στο σπίτι προϋποθέτει υψηλές προδιαγραφές μόνωσης για ενεργειακή απόδοση. Αλλά, όπως επισημαίνει η Cognitive OE, συχνά παραβλέπουμε το πρόβλημα που δημιουργείται στην ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Οι σύγχρονες κατοικίες, με τις πολύ υψηλές προδιαγραφές μόνωσης, θωρακίζουν το εσωτερικό μικροκλίμα από τις αλλαγές της εξωτερικής θερμοκρασίας, αλλά αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Η λύση βρίσκεται στη συνδυασμένη χρήση αξονικών συστημάτων αερισμού εξαερισμού με ενσωματωμένο κεραμικό εναλλάκτη αέρα και της έξυπνης κτιριακής τεχνολογίας KNX. Εγκαθιστώντας αυτά τα συστήματα, διατηρούμε την ιδανική ισορροπία μεταξύ αερισμού, εξαερισμού και μόνωσης, παρέχοντας ένα υγιές περιβάλλον στο σπίτι μας χωρίς να διαταράσσουμε το εσωτερικό θερμοκρασιακό μικροκλίμα. Το κεραμικό υλικό έχει την ιδιότητα της γρήγορης θερμικής φόρτισης και αποφόρτισης. Τη στιγμή που ο εσωτερικός αέρας απορρίπτεται, περνά μέσα από τον εναλλάκτη και αφήνει το θερμοκρασιακό του αποτύπωμα. Μόλις ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της απόρριψης, ξεκινά η εισαγωγή φρέσκου αέρα ο οποίος κατά την είσοδό του περνά πάλι μέσα από τον κεραμικό εναλλάκτη και αντιγράφει το θερμοκρασιακό αποτύπωμα του αέρα που απορρίφθηκε σε ποσοστό ανάκτησης έως 90%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build