Με την ανάπλασή του το παλαιό ακίνητο του εργοστασίου ΧΡΩΠΕΙ επί της οδού Πειραιώς στο Νέο Φάληρο θα φιλοξενεί ερευνητικά κέντρα, startup επιχειρήσεις, αλλά και τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων και μεγάλων βιομηχανιών.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 αναμένεται να «βγει» ο ανάδοχος στον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για την «Πολιτεία Καινοτομίας», στο παλιό εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ στην Πειραιώς, μια επένδυση της τάξεως τουλάχιστον των 60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον επίσημο κυβερνητικό σχεδιασμό, η δημιουργία ενός φυσικού χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ των ερευνητών και του επιχειρηματικού κόσμου στα πρότυπα των Κέντρων Καινοτομίας (Innovation Districts) πόλεων του εξωτερικού θα καλλιεργήσει τις συνθήκες για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Η πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Πειραιά στην έκταση του ΧΡΩΠΕΙ, η οποία παρέμενε αναξιοποίητη για δεκαετίες.

Επιχειρηματικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών
Το Κέντρο Καινοτομίας, αναλυτικότερα, θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων, και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύει:

  • Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.
  • Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.
  • Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.
  • Στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την Καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας.
  • Στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας Τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των Τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης.
  • Στο σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.
  • Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Τι θα αναλάβει ο ανάδοχος
Μη δεσμευτικές προσφορές στην πρώτη φάση του διαγωνισμού είχαν υποβάλει ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ, Ιντρακάτ και Dimand, μαζί με εταίρους ο καθένας. Στα τέσσερα σχήματα συμμετέχουν και φορείς καινοτομίας, κάτι το οποίο εξάλλου επιβάλλει και ο δημόσιος διαγωνισμός.

Το σχήμα λοιπόν που θα προκύψει εντέλει, σύμφωνα με το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, θα αναλάβει:
(α) τον σχεδιασμό και όλες τις τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,
(β) τη χρηματοδότηση,
(γ) την κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων στάθμευσης, καθώς και την ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου,
(δ) την οργάνωση και κατάλληλη διαμόρφωση του ακινήτου προς τους σκοπούς του έργου,
(ε) την εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τους σκοπούς του έργου,
(στ) τη διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(ζ) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας,
(η) την επιστροφή του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου (30 έτη), καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή τον σκοπό του ανωτέρω Κέντρου Καινοτομίας.


Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Ελλάδα αποκτά το δικό της «σπίτι» επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Η δημιουργία της «Πολιτείας Καινοτομίας» στον χώρο του παλαιού εργοστασίου της ΧΡΩΠΕΙ είναι ένα από τα εμβληματικότερα έργα ΣΔΙΤ και η κατασκευή του ανταποκρίνεται σε μία από τις βασικότερες προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, διεθνών προδιαγραφών, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει.

Θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο τοπίο των νεοφυών επιχειρήσεων, ένας κλάδος που βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος, όπως αποδεικνύεται και από τα όσα προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Η επιχειρηματικότητα της Καινοτομίας, των Τεχνοβλαστών, των Start Up, του R&D αποκτά το δικό της «σπίτι» στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες προηγμένες χώρες.