Στη δεύτερη φάση, αυτήν του ανταγωνιστικού διαλόγου, περνά ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα, καθώς προ ημερών η περιφερειακή επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το σχέδιο της πρόσκλησης για συμμετοχή σε διάλογο. Έναν διάλογο που, όμως, θα πραγματοποιηθεί μόνο με έναν υποψήφιο, καθώς στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχει προκριθεί μόνο η Άκτωρ Παραχωρήσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία του διαλόγου είναι μάλλον τυπική και το ενδιαφέρον στρέφεται στο στάδιο της δεσμευτικής προσφοράς που θα ακολουθήσει μετά το πέρας του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου έχει εξελιχθεί επεισοδιακά: τον Ιούλιο του 2023 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε να μην εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 67.333.512 ευρώ (με ΦΠΑ), αναγνωρίζοντας ότι η υποψηφιότητα της Άκτωρ Παραχωρήσεις πληρούσε μεν τα κριτήρια για την προεπιλογή της στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αλλά καλώντας την αναθέτουσα αρχή να εξετάσει την πλήρωση των όρων της σχετικής διακήρυξης ως προς τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεδομένης της ύπαρξης ενός και μόνο υποψηφίου, και την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού δημοπράτησης.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η επαναδημοπράτηση του έργου, για την εξασφάλιση ανταγωνισμού και τη διεύρυνση του ανταγωνιστικού διαλόγου στην διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την επίτευξη του βέλτιστου σχεδιασμού του συμβατικού αντικειμένου πριν την υποβολή των τελικών προσφορών. Πράγματι, τον Αύγουστο του ίδιου έτους η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Ωστόσο, με προδικαστική προσφυγή της στην ΕΑΔΗΣΥ η Άκτωρ Παραχωρήσεις ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής. Μία προσφυγή που έγινε δεκτή από την Αρχή, η οποία με απόφασή της ακύρωσε την επίμαχη απόφαση. Έτσι, στις 7 Νοεμβρίου 2023 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης, καθιστώντας την Άκτωρ Παραχωρήσεις τον μοναδικό υποψήφιο για την ανάληψη του έργου.

Υπερτοπικό τοπόσημο
Σημειώνεται ότι το ακίνητο της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου αποτελεί σημαντικό τοπόσημο για την Πάτρα λόγω της ιστορίας του, της θέσης του στον αστικό ιστό και των προοπτικών ανάπτυξης και αξιοποίησης που παρουσιάζει. Ο γενικός στόχος του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου κτιριακού συγκροτήματος, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα εκμεταλλεύεται τα υφιστάμενα, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας κτίρια, θα συνδέεται και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό σε μια λογική ανοιχτού πάρκου, θα καλύπτει τις αυξημένες κοινωφελείς ανάγκες της πόλης και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίνει η πρωτοπορία της πόλης στην τεχνολογία, με τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα ζωντανό υπερτοπικό τοπόσημο σύνδεσης της παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build