Στη συνδεδεμένη εταιρεία holding ANCO AE περνά το 35% της Χαλυβουργίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης της ιστορικής βιομηχανίας. Πρόκειται για εταιρεία που συστάθηκε το 2021 με επικεφαλής τον Δημήτρη Λεβέντη, αντιπρόεδρο ΔΣ της Χαλυβουργίας της Ελλάδος, η οποία στο πλαίσιο της εφαρμογής των ρυθμίσεων της συμφωνίας εξυγίανσης αναλαμβάνει, με στερητική αναδοχή χρέους, την πλήρη αποπληρωμή οφειλής ύψους 52.000.000 ευρώ της Χαλυβουργίας της Ελλάδος προς την Galaxy IV.

Μετά της εν λόγω αναδοχής χρέους προκύπτει ισόποση υποχρέωση της χαλυβουργίας έναντι της ΑΝΚΟ ΑΕ, η οποία εν συνεχεία θα κεφαλαιοποιηθεί με αύξηση κεφαλαίου και συμψηφισμό της απαίτησης της ΑΝΚΟ ΑΕ και έκδοση νέων μετοχών. Αποτέλεσμα της κεφαλαιοποίησης της απαίτησης της ΑΝΚΟ ΑΕ είναι να καταστεί αυτή μέτοχος της εταιρείας κατά ποσοστό 35% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνέταξε έκθεση για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Χαλυβουργίας της Ελλάδος κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 28 Νοεμβρίου, στην οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Χαλυβουργίας της Ελλάδος κατά το ποσό των 12.110.138 ευρώ, την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου η ΑΝΚΟ ΑΕ. Πρόκειται για ένα βήμα που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της χαλυβουργίας, η οποία επικυρώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2022, με τη συμφωνία εξυγίανσης η εταιρεία αναδιαρθρώνει το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της, διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Σημειωτέον ότι κομβικό σημείο της συμφωνίας εξυγίανσης αποτελούσε η πώληση των εγκαταστάσεων της Χαλυβουργίας της Ελλάδος στον Ασπρόπυργο, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί logistics center από την HIG Capital.
Σημειώνεται ότι στη χρήση 2022 η Χαλυβουργία της Ελλάδος είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται σημαντικά, από τα 283,6 εκατ. ευρώ στα 330,2 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης της τιμής του σιδήρου, αλλά και λόγω της αύξησης του όγκου των πωληθέντων, ενώ και τα λειτουργικά EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 21,6 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build