Κατά τη 2η ημέρα του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2022, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, κύριος Χρήστος Βίνης, αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων των 4 δισ. ευρώ που τρέχει για την αναβάθμιση του δικτύου. Ο κ. Βίνης είπε πως σε περίπου 15 ημέρες θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος μεταξύ των οικονομικών φορέων, ενώ σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα εντός του Α΄τριμήνου του 2023 θα προκύψει και ο ανάδοχος των έργων. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε ένα έργο «ορόσημο» όπως το χαρακτήρισε και αφορά τη σηματοδότηση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα, με στόχο ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2022.