Σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί σε ανοικτή, δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή του Building Information Modelling (ΒΙΜ) στην Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη διάρκεια του 4ου ΒΙΜ Conference, που συνδιοργάνωσαν η Boussias Events και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. «Πρόκειται», είπε, «για ένα συγκροτημένο πλάνο που περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται. Με αυτή την αφορμή, απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους να συμμετάσχουν στην διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την καλύτερη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη».

«Σημαντικό για όλα τα έργα»
Εξηγώντας τη σημασία του ΒΙΜ, ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε πως αυτό «αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, αποσκοπώντας στη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών, κατασκευών και συντήρησης έργων και αποτρέποντας λάθη και υπερβάσεις χρόνου και κόστους σε όλον τον κύκλο ζωής τους. Η ψηφιακή προσομοίωση των λειτουργιών στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των έργων προσφέρει υψηλής ποιότητας πληροφορίες που εξασφαλίζουν δραστική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Το BIM έχει εφαρμογή σε νέες κατασκευές, αλλά μπορεί και να παίξει καίριο ρόλο στην αποκατάσταση, ανακαίνιση και συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος. Οι εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που είχαμε πρόσφατα στη χώρα μας δείχνουν τη σημασία της μοντελοποίησης στα έργα.

«Στις βασικές προτεραιότητες το ΒΙΜ»
Έπειτα, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε πως η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή της ΒΙΜ στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει, όπως είπε, αναλάβει ηγετικό ρόλο για τη διαμόρφωση πειστικών κινήτρων, με όραμα και στόχους. Πρώτος πυλώνας, εξήγησε, είναι η «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα», έργο που ολοκληρώθηκε το 2023, ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου (σε συνεργασία με τη DG REFORM), χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και στο αντικείμενό του συμπεριλαμβανόταν και ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα μας και η διαβούλευση με βασικές ομάδες ενδιαφέροντος από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας, «καθώς εγκρίθηκε δεύτερη χρηματοδότηση (550 χιλ. ευρώ) από τη DG REFORM για υλοποίηση και δεύτερου έργου για το ΒΙΜ, με τίτλο “Implementation of the BIM Roadmap in Greece, including pilot projects”. Αποτελεί συνέχεια του πρώτου έργου για την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη ΒΙΜ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς». Καταλήγοντας, ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πως «η προώθηση της μοντελοποίησης στις κατασκευές και η ψηφιακή οργάνωση της πληροφορίας στα δομικά έργα διευκολύνει μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες, επιτρέπει στην Πολιτεία να είναι γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη και αποτελεί σημαντική μεταβλητή εκσυγχρονισμού ενός από τους παραγωγικότερους τομείς της εθνικής οικονομίας».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build