Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις 283 εταιρίες, από όλους τους κλάδους, που έλαβαν την ανώτατη βαθμολογία «Α» από το CDP στο σύνολο των περίπου 15.000 εταιριών που βαθμολογήθηκαν. Η ετήσια διαδικασία περιβαλλοντικών δημοσιοποιήσεων και αξιολόγησης από το CDP αναγνωρίζεται ευρέως ως το «χρυσό πρότυπο» εταιρικής περιβαλλοντικής διαφάνειας. Για την αξιολόγηση των εταιριών ακολουθείται μία ενδελεχής και ανεξάρτητη μεθοδολογία με τη βαθμολογία να κυμαίνεται μεταξύ «Α» και «D-».

To 2022, ο ΤΙΤΑΝ δεσμεύτηκε σε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2 οι οποίοι επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C. Με τους νέους επιστημονικά επικυρωμένους στόχους, ο ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να μειώσει όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) και τις έμμεσες εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2), αλλά και άλλες έμμεσες εκπομπές από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3). O Όμιλος έχει επίσης δεσμευτεί να πετύχει ουδέτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του έως το 2050.  Με περισσότερες από 90 πρωτοβουλίες σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται, ο ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε πορεία επίτευξης αυτών των δεσμεύσεων.

Ο ΤΙΤΑΝ δημοσιοποιεί τις ανεξάρτητα επαληθευμένες εκπομπές CO2 και τις επιδόσεις του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο από τις κύριες δραστηριότητές του όσο και από την αλυσίδα αξίας του, μέσω της ετήσιας έκθεσης CDP. Οι σχετικές δημοσιοποιήσεις βασίζονται στις συστάσεις της TCFD (ομάδα εργασίας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα).

*Το CDP (πρώην Carbon Disclosure Project – Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποιήσεων σχετικών με το περιβάλλον για εταιρίες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες. Το CDP, το οποίο Ιδρύθηκε το 2000 και συνεργάζεται με περισσότερα από 680 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 130 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ηγήθηκε της αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών και των εταιρικών προμηθειών για να κινητοποιήσει τις εταιρίες να δημοσιοποιήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους και να προστατεύσουν τα δάση. Σχεδόν 20.000 οργανισμοί σε όλο τον κόσμο δημοσιοποίησαν δεδομένα μέσω του CDP το 2022, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων των 18.700 εταιριών με αξία τη μισή κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας αγοράς και περισσότερες από 1.100 πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες. Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Δημοσιοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα (TCFD), το CDP κατέχει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο, Οι βαθμολογίες CDP χρησιμοποιούνται ευρέως για να οδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις και τις αποφάσεις προμηθειών προς μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Το CDP είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας «Science Based Targets», της Συμμαχίας «We Mean Business», της Ατζέντας Επενδυτών «The Investor Agenda» και της πρωτοβουλίας «Net Zero Asset Managers». Ο πλήρης κατάλογος των εταιρών που βαθμολογήθηκαν με «A» από το CDP είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores